Pobierz katalog PDF
mufy

MUFA PRZELOTOWA, TAŚMOWA
MSTP i MJSTP
Mufa Ściągnij katalog
Przekrój
50 do 240 mm2
Napięcia
3,6/6 i 6/10 kV
8,7/15 i 12/20 kV
18/30 kV

Zastosowanie:
Mufa przelotowa, taśmowa o izolacji papierowej przesyconej syciwem elektroizolacyjnym, przeznaczona do łączenia kabli energetycznych 3 i 1 żyłowych typu H(A)KnFtA(y) wg
PN-76/E90251 oraz PN-HD621 S1:2003(U) na napięcia
8,7/15 kV; 12/20 kV i 18/30 kV.

Zapytaj o cene
MUFA PRZEJŚCIOWA, TAŚMOWA
MPTP i MJPTP
Mufa Ściągnij katalog
Przekrój
50 do 240 mm2
Napięcia
3,6/6 i 6/10 kV
8,7/15 i 12/20 kV
18/30 kV

Zastosowanie:
Mufy przejściowe MPTP i MJSTP przeznaczone są do łączenia kabli SN o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej typu H(A)KnFtA(y) – tzw. kable o izolacji tradycyjnej, kable „olejowe” z trzema jednożyłowymi kablami o izolacji z polietylenu lub polietylenu usieciowanego typu X(RU)H(A)KXS, YH(A)KXS – tzw. kable suche.

Zapytaj o cene
MUFA PRZELOTOWA TAŚMOWA
MTSt, MTSp i MTSm
Mufa Ściągnij katalog
Przekrój
50 do 240 mm2
Napięcia
8,7/15 kV
12/20 kV
18/30 kV

Zastosowanie:
Mufy przelotowe, taśmowe MTSt, MTSp, MTSm, przeznaczone są do łączenia kabli SN o izolacji z polietylenu termoplastycznego lub usieciowanego typu YH(A)KX, X(RU)H(A)KXS. Izolacja odtwarzana taśmą samospajalną IS 219, osłona zewnętrzna mufy wykonana z rury termonokurczliwej (MTSt), z płata termokurczliwego z zamkiem (MTSp). lub z rury zimnokurczliwej (MTSm).
Mufy przeznaczone do bezpośredniego ułożenia w ziemi, na łuku, pionowo lub poziomo.

Zapytaj o cene
MUFA ROZGAŁĘŹNA WTRYSKOWA
MRW
Mufa Ściągnij katalog
Waga
5 kg
Przekrój kabla odgałęzienia
od 50 do 240 mm2
Przekrój kabla głównego
od 50 do 240 mm2

Zastosowanie:
Mufa do łączenia kabli PN-93/E-90401 1 - 4 żyłowych o izolacji polwinitowej YKY - Y(A)KY - YKFty... oraz z polietylenu
XKXS - YKyXS...XUH(A)KXS, X(RU)H(A)KXS….

• Odtwarzanie izolacji żywicą poliuretanową.
• Osłona z formy termoplastycznej.
• Zestaw zawiera złączki samoprzebijające.

Zapytaj o cene
MUFA ROZGAŁĘŹNA ZALEWANA
MRZ
Mufa Ściągnij katalog
Przekrój kabla głównego
od 2,5 ÷ 150 mm2.
Przekrój kabla odgałęzienia
od 2,5 do 50 mm2

Zastosowanie:
Mufa do łączenia kabli PN-93/E-90401 1 - 4 żyłowych o izolacji polwinitowej YKY - Y(A)KY - YKFty... oraz z polietylenu
XKXS - YKyXS...XUH(A)KXS, X(RU)H(A)KXS….
Do ułożenia bezpośredniego w ziemi.

Zapytaj o cene
MUFA PRZELOTOWA ZALEWANA
SJ
Mufa Ściągnij katalog
Normy
UTE C 32-902,
PN-90/E-06041/03

Zastosowanie:
Mufa kablowa do 1 kV dla kabli różnej budowy.

Kable:
• Jednożyłowa i wielożyłowa.
• Żyły miedziane lub aluminiowe.
• Kable zbrojone lub niezbrojone.
• Kable o izolacji syntetycznej lub papierowej z olejem nieściekającym.

Zapytaj o cene
MUFA ROZGAŁĘŹNA 1 kV
OSZ
Mufa
Oznaczenie Liczba żył Przekrój mm2 żyła główna rm/sm/re/se Odgałęzienie rm/sm/re se
OSZ 1,5 - 2,5
OSZ 2,5 - 16
OSZ 4 - 25
OSZ 6 - 35
OSZ 6 - 70
OSZ 16 - 120
OSZ 35 - 240
3 - 5
3 - 5
3 - 5
3 - 5
3 - 5
3 - 5
3 - 5
1,5 - 2,5
2,5 - 16
4 - 25
6 - 35
6 - 70
16 - 120
35 - 240
1,5 - 2,5
2,5 - 16
4 - 25
6 - 35
6 - 70
16 - 120
35 - 240
Zapytaj o cene
MUFA PRZELOTOWA DO 1kV
PSZ
Mufa
Oznaczenie Przekrój żyły kabla mm2 Odgałęzienie
PSZ 1
PSZ 2
PSZ 3
PSZ 4
PSZ 5
3x1,5
3x10
3x50
3x120
3x240
3x35
3x70
3x120
3x240
3x300
4x1,5
4x6
4x50
4x95
4x185
4x25
4x50
4x95
4x185
4x240
Zapytaj o cene
ZIMNOKURCZLIWA MUFA KABLOWA
12CSJ
do 12 kV
Typ mufy
kablowej

Napięcie
U Um
(kV)
Przekrój izolacji
żył roboczej
kabla (mm)
Średnica
zewnętrzna
powłoki kabla
(mm)

L
(mm)
Średnica
zewnętrzna
powłoki kabla
(mm2)
min
max
min
max
min
max
12CSJ-2
6/10 (12)
17
33
26
46
520
70
300
Przykład:
Dla kabla o izolacji do 6/10 kV z aluminiową wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 120 mm2 należy dobrać mufę kablową o oznaczeniu 12CSJ-2-HSS.ZIMNOKURCZLIWA MUFA KABLOWA
24CSJ
do 24 kV
Typ mufy
kablowej

Napięcie
U Um
(kV)
Przekrój izolacji
żył roboczej
kabla (mm)

Średnica
zewnętrzna
powłoki kabla
(mm)

L
(mm)
Średnica
zewnętrzna
powłoki kabla
(mm2)
min
max
max
min
max
24CSJ-1
24CSJ-2
24CSJ-3
12/20 (24)
12/20 (24)
12/20 (24)
18
33
54
30
33
54
46
46
57
750
750
850
35
95
240
185
300
630
Przykład:
Dla kabla o izolacji do 12/20 kV z aluminiową wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 120 mm2 należy dobrać mufę kablową o oznaczeniu 24CSJ-2 lub 24CSJ-2-M95-240.ZIMNOKURCZLIWA MUFA KABLOWA
36CSSM
do 36 kV
Typ mufy
kablowej

Napięcie
U Um
(kV)
Średnica izolacji
żyły roboczej kabla
(mm)

Średnica zewnętrzna
powłoki kabla

(mm)
Przekrój żyły
roboczej
(mm2)

min
max
max
min
max
36-CSSM-2
36-CSSM-3
18/30 (36)
18/30 (36)
25
35
40
60
48
75
50
300
300
1000
Przykład:
Dla kabla o izolacji do 18/30 kV z aluminiową wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 150 mm2 należy dobrać mufę kablową o oznaczeniu 36-CSSM-2.HYBRYDOWA MUFA PRZEJŚCIOWA
TS-24HTJ
do 24 kV
Typ hybrydowej
mufy kablowej
Napięcie
Um
(kV)

Kabel o izolacji z tworzyw sztucznych

Kabel o izolacji papierowej

Średnica
kabla
(mm)

Średnica
na izolacji
żyły roboczej
(mm)

Przekrój żyły
roboczej
(mm2)

Średnica na
izolacji
papierowej
(mm)

Przekrój
żyły roboczej
(mm2)

min

max

min

max

min

min

max

TS-24HTJ-1
TS-24HTJ-2
24
24
18
23
46
46
35
95
120
240
14
19
25
70
120
240
Przykład:
Dla połączenia trzyżyłowego kabla o izolacji papierowej, ekranowanego o napięciu 24 kV,
3x150 mm2, opancerzonego z trzema kablami pojedyńczymi o napięciu 24 kV, 150mm2
z żyłą powrotną z drutów miedzianych należy dobrać mufę przejściową o oznaczeniu TS-24HTJ-2BST Energetyka Agencja interkatywna
Jesteśmy na Google+
Google+